Kupujete okna, vrata, senčila ali ostalo stavbno pohištvo? Kupujete okna, vrata, senčila ali ostalo stavbno pohištvo?
Izpolnite povpraševanje in počakajte na ponudbe! Izpolnite povpraševanje in počakajte na ponudbe!

Splošni pogoji uporabe

S spletno stranjo http://www.stavbno-pohistvo.org upravljata podjetji DEMAR, poslovne storitve, d.o.o. in DEMAR, Mario Šarčević s.p., kot oglaševalca in posrednika pri prejetih povpraševanjih. Podjetji sta registrirani pri Okrožnem sodišču v Ljubljani. Smo zavezanec za davek na dodano vrednost.

Pri sklenitvi dogovora naročnik dovoli podjetjema DEMAR, poslovne storitve, d.o.o. in DEMAR, Mario Šarčević s.p. zbiranje, obdelovanje in hranjenje posredovanih podatkov podjetja v skladu z Zakonom o varovanju osebnih podatkov. Oglaševalec se zavezuje, da bo skrbno in v skladu z zakonodajo varoval podatke ponudnikov, ki so predstavljeni na strani. Podatki se zbirajo na podlagi osebne privolitve posameznika (v večini primerov direktorjev družb) in za obdobje 6 oziroma 12 mesecev z možnostjo neprekinjenega podaljšanja.

Podatki (tel, mail, naslov, www stran…) se zbirajo za namen predstavitve ponudnikov na strani. Namen predstavitve je promocija podjetja, da kupci lahko kontaktirajo ponudnike, ter pridobivanje prejetih povpraševanj s strani oglaševalca.

Podatki predstavljeni na strani:

Na strani so predstavljeni naslednji podatki ponudnika; Naziv podjetja, ulica, telefon, fax številka, elektronska pošta, www stran, davčna številka podjetja, direktor ter opisi storitev ponudnika in slike. Našim uporabnikom vedno natančno povemo, kako bomo uporabili podatke, ki jih vpišemo na našo stran. Morebitni varovani podatki nikoli niso dostopni tretjim osebam (npr. zaupane osebne številke, ki niso za javnost). Podatkov o naših uporabnikih, ki so predstavljeni na strani nikoli ne dajemo v najem, jih ne prodajamo in ne dovolimo, da bi jih uporabila katerakoli tretja oseba.

Način sodelovanja

Oglaševalec z naročnikom najprej sklene telefonski dogovor, kjer so dogovorjene vse podrobnosti za objavo (podatki podjetja, dejavnost…) kot tudi cena in roki plačila.

Nato našim strankam, skladno z telefonski dogovorom preko elektronskega naslova, katerega nam je stranka zaupala pošljemo povzetek dogovora, ki velja kot dokaz o sklenitvi dogovora ter kjer točno napišemo pogoje in način sodelovanja:

Naročnik s strani podjetja oglaševalca (DEMAR, poslovne storitve, d.o.o. in DEMAR, Mario Šarčević s.p.) po pošti prejme dogovorjeno fakturo z dogovorjenimi roki plačila ter dopis, kjer je ponovno točno navedeno za kakšno dobo sodelovanja je bil sklenjen dogovor. V kolikor naročnik izrazi željo po drugačni obliki pogodbe o sklenitvi sodelovanja, se pogodba prilagodi na željo stranke. Stranka dogovorjeno pogodbo prejme po elektronski pošti, po navadni pošti, lahko pa jo tudi sama prevzame na sedežu podjetja stranke.

Zavrnitev sodelovanja

Naročnik lahko prekliče svojo objavo in s tem tudi sodelovanje v 15 dneh od prejema povzetka dogovora. Objavo se lahko prekliče po elektronski pošti ali priporočeno po pošti. Zavrnitve po preteku 15 dneh je nična in ne prekličejo obveznosti naročnika do izvajalca.

Način plačila:
Naročnik na podlagi računa izvede plačilo na račun oglaševalca:
DEMAR, poslovne storitve, d.o.o (TRR: IBAN SI56 1010 0005 3893 971; BANKA KOPER d.d.)

Oziroma

DEMAR, Mario Šarčević s.p. (TRR: IBAN SI56 0313 1100 0363 752; SKB d.d.
Naročnik plačilo izvede v enem ali več obrokih, načini plačila se med seboj razlikujejo glede na posamezne dogovore med ponudnikom in naročnikom (enkratni znesek ali obročno odplačevanje). V kolikor naročnik ne plača v dogovorjenem roku svojih obveznosti ga oglaševalec na to opomne s prvim opominom, ki ga pošljemo po pošti (pozovemo naročnika naj zapadlo obveznost poravna do določenega datuma).

V kolikor tudi po prvem opominu, ne prejmemo nakazila za opravljeno storitev, naročnika še 1x pozovemo k plačilu, da odprto fakturo poravna do določenega datuma. Opomine zaradi sledljivosti pošiljamo po navadni in elektronski pošti.

V kolikor se naročnik ne odzove na noben opomin in ne kaže interesa po plačilu terjatev, lahko zadeve rešujemo tudi preko postopka izvršbe.

Pritožbe in spori

Oglaševalec se bo trudil vsako nejasnost, pripombo ali pritožbo razrešiti v čim krajšem možnem času, pri tem pa bo spoštoval zakonodajo (Zakon o varstvu potrošnikov) in se po najboljših močeh trudila doseči dogovor.

Pripombe in pritožbe sprejema administrativni oddelek, obravnava pa jih pravna služba. Uporabnikom je na voljo nekaj kontaktov:

Postopek obravnave je zaupen. V kolikor dogovor ne bo mogoč je za spore pristojno stvarno sodišče v Ljubljani.